หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ฟิลิปปินส์เร่งหารือสถานการณ์จับตัวประกัน

ข่าวและเหตุการณ์
83 views

ผู้นำฟิลิปปินส์จัดประชุมสั่งการเจ้าหน้าที่ หลังกลุ่มอาบูไซยาฟปล่อยวิดีโอตัดศีรษะตัวประกันชาวเยอรมัน ขณะที่กระทรวงต่างประเทศเยอรมนียังไม่สามารถรับรองความถูกต้องของวิดีโอดังกล่าวได้

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด