หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

กรมโยธาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัวของหมู่บ้านดัง

ข่าวและเหตุการณ์
117 views

กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัวของหมู่บ้านดัง ย่าน อ.บางบัวทอง พบบางหลังมีการทรุดตัวเพิ่ม

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด