หมวด

ชาวนาพิจิตรปล่อยให้ต้นข้าวยืนต้นตาย

ข่าวและเหตุการณ์
103 views

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 เร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ในจังหวัดกำแพงเพชร

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด