หมวด

พศ.ติดป้ายห้ามพระชุมนุมขัดขวางเจ้าหน้าที่

ข่าวและเหตุการณ์
100 views

ป้ายประกาศจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุข้อความ “งดพระภิกษุ-สามเณรชุมนุมขัดขวางเจ้าหน้าที่บริเวณวัดพระธรรมกาย” ถูกนำมาติดตั้งไว้ บริเวณหน้าตลาดกลาง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด