หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เจรจารื้อชุมชนใต้ด่วนดินแดง ให้ย้ายออกใน 30วัน

ข่าวและเหตุการณ์
102 views

กรณีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างใต้ทางด่วนดินแดง ได้ข้อสรุป โดยเจ้าของบ้าน 1 ใน 2 หลัง ที่ต้องถูกรื้อถอนยินยอมลงนาม ให้ดำเนินการรื้อถอนได้ภายใน 30 วัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด