หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เวียดนามถวายการต้อนรับจักรพรรดิญี่ปุ่น

ข่าวและเหตุการณ์
170 views

ประธานาธิบดีเวียดนามเป็นประธานในพระราชพิธีถวายการต้อนรับสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด