หมวด

หุ่นยนต์เทคโนโลยี 5G

ข่าวและเหตุการณ์
89 views

บริษัทในเยอรมนีสาธิตศักยภาพเครือข่าย 5G ที่สามารถควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล โดยหวังว่าหุ่นยนต์นี้จะทำงานที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ได้

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด