หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ล้มเวทีประชาพิจารณ์ โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สงขลา

ข่าวและเหตุการณ์
100 views

กลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปิดล้อมสถานที่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็น หลังชาวบ้านอ้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด