หมวด

สภาสูงอังกฤษโหวตแก้กฎหมายเบร็กซิต

ข่าวและเหตุการณ์
117 views

สภาสูงอังกฤษโหวตแก้ไขร่างกฎหมายเบร็กซิต โดยเรียกร้องให้รัฐบาลคุ้มครองสิทธิพลเมือง EU ในอังกฤษ ก่อนที่จะส่งให้สภาล่างพิจารณาอีกครั้ง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด