หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ที่ล็อกจักรยานอัจฉริยะ

ข่าวและเหตุการณ์
109 views

บริษัทจากเกาหลีใต้ สาธิตตัวล็อกจักรยานอัจฉริยะ ที่สามารถล็อกจักรยานได้จากระยะไกล ในงานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด