หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เร่งยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ข่าวและเหตุการณ์
39 views

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เตรียมเร่งยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา หลังสื่อต่างชาติยกให้พัทยาเป็นเมืองหลวงแห่งเซ็กซ์โลก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด