หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สั่งระงับรีสอร์ทหรูกลางเกาะเต่ามีสไลด์เดอร์ลงทะเล

ข่าวและเหตุการณ์
106 views

นายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหนังสือสั่งระงับการให้บริการโรงแรมทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า หลังจากกรมป่าไม้ได้รับร้องเรียนว่ารีสอร์ทดังกล่าวตั้งอยู่บนยอดเขาเกาะเต่า อาจรุกล้ำป่าสงวน และยังมีการติดตั้งเครื่องเล่นสไลด์เดอร์ขนาดใหญ่จากด้านบนรีสอร์ทลัดเลาะลงมาถึงด้านล่าง ติดชายทะเลหาดทรายแดง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด