หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้ลิฟต์ผู้พิการในระบบขนส่งมวลชน

ข่าวและเหตุการณ์
76 views

กรุงเทพมหานคร เปิดบริการลิฟต์ขึ้นรถไฟฟ้าสำหรับคนพิการ 4 สถานี และอยู่ระหว่างการติดตั้งอีก 19 สถานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างเท่าเทียม

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด