หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ออกคำสั่งให้พระ-เณร ชุมนุมธรรมกายกลับวัด

ข่าวและเหตุการณ์
240 views

พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ออกประกาศให้พระสงฆ์ ที่ชุมนุมอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง กลับไปปฏิบัติศาสนกิจในสังกัดเดิมของตน และให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือสุทธิของพระสงฆ์ หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด