หมวด

คาดข้าวไทยราคาสู้คู่แข่งในตลาดโลกได้

ข่าวและเหตุการณ์
118 views

ราคาข้าวไทยในตลาดโลกตอนนี้ปรับใกล้เคียงคู่แข่งทั้งเวียดนามปากีสถานและอินเดียมาอยู่ที่ตันละ 369 ดอลลาร์สหรัฐคาดว่าปลายปีจะดีได้ตามเป้า แม้เดือนแรกของปีจะส่งออกลดลงเกือบร้อยละ 30

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด