หมวด

PETA รณรงค์การกินผักในคิวบา

ข่าวและเหตุการณ์
177 views

กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวคิวบากินผักและผลไม้มากขึ้น จากเดิมที่นิยมรับประทานเนื้อสัตว์เป็นหลัก

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด