หมวด

รองนายกฯ ตรวจโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ กองทัพเรือ

ข่าวและเหตุการณ์
110 views

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานกองทัพเรือสายงานด้านซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พร้อทผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อใช้ในราชการและการพาณิชย์

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด