หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

โรงเรียนสำหรับหญิงชราในอินเดีย

ข่าวและเหตุการณ์
2.6K views

โรงเรียนในหมู่บ้านห่างไกลในอินเดียเปิดสอนหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้อ่านและเขียนหนังสือ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด