หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คืบหน้าแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ข่าวและเหตุการณ์
79 views

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น หลังชำระเงินให้ผู้เสียหายไปแล้ว 2 รอบ จำนวนกว่า 1,200 ล้านบาท จากมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 15,000 ล้านบาท

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด