หมวด

ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระทัตตชีโว”

ข่าวและเหตุการณ์
83 views

มาติดตามกรณีวัดพระธรรมกาย โดยล่าสุด ได้มีการถอดถอน “พระทัตตชีโว” รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ออกจากสมณศักดิ์แล้ว

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด