หมวด

งบกลาโหมจีนแตะ 35 ล้านล้านบาท

ข่าวและเหตุการณ์
123 views

รัฐบาลจีนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม ปี 2560 ขึ้นอีกร้อยละ 7 ซึ่งจะทำให้สูงแตะ 1 ล้านล้านหยวน หรือกว่า 5 ล้านล้านบาท เป็นครั้งแรก

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด