หมวด

แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในอิสราเอล

ข่าวและเหตุการณ์
161 views

อิสราเอลพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ในสัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ แต่ตอนนี้ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าทางเลือกในอนาคต

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด