หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

UN แจกจ่ายอาหารในซูดานใต้

ข่าวและเหตุการณ์
196 views

UN แจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่เผชิญภาวะอดอยากในประเทศซูดานใต้ ซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามกลางเมือง การผลัดถิ่น และการล่มสลายของเศรษฐกิจ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด