หมวด

รับมือหน้าร้อน-ภัยแล้ง

ข่าวและเหตุการณ์
82 views

The Day News update 13-03-60

02:00 แล้งหนักทำให้พืชไร่ต้องยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ
05:42 ไฟป่าหลายพื้นที่ภาคเหนือ
07:35  สัญญาณเตือนโรคลมร้อน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด