หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งบริหารปฏิรูปโครงสร้างบริหาร

ข่าวและเหตุการณ์
108 views

ผู้นำสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งบริหารเพื่อปฏิรูประบบต่างๆ ในกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อประหยัดงบประมาณและขจัดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด