หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ตุรกีระงับสัมพันธ์ทางการทูตเนเธอร์แลนด์

ข่าวและเหตุการณ์
138 views

ตุรกีระงับความสัมพันธ์ทางการทูตระดับสูงกับเนเธอร์แลนด์ไว้ชั่วคราว รวมถึงการห้ามเที่ยวบินที่มีนักการทูตเนเธอร์แลนด์เข้าประเทศ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด