หมวด

สถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ

ข่าวและเหตุการณ์
100 views

สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 7 แห่งในภาคเหนือ เหลือน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 34 ขณะที่บางพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ ต้องปล่อยนาข้าวยืนต้นตายนับพันไร่ หลังขาดแคลนน้ำและแมลงศัตรูพืชระบาด

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด