หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนในสหรัฐกิจกรรม “วันพาย”

ข่าวและเหตุการณ์
102 views

นักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ปาขนมพายใส่หน้าคุณครูของพวกเขา เพื่อเฉลิมฉลองวันพาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด