หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ผลเลือกตั้งเนเธอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการ

ข่าวและเหตุการณ์
111 views

ผลการเลือกตั้งทั่วไปของเนเธอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการ ชี้ว่า พรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย หรือวีวีดี ซึ่งเป็นพรรคการเมืองสายกลาง-ขวา ของนายกรัฐมนตรีมาร์ค รุตเต ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด