หมวด

ปิดฉากมูลนิธิเพื่อนช้าง

ข่าวและเหตุการณ์
122 views

25 ปีที่มูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดลำปาง ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาช้างฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แม้จะมีเงินบริจาคเข้ามาช่วยเหลือ แต่ก็ไม่เพียงพอ ผู้ก่อตั้งจึงตัดสินใจปิดมูลนิธิในปีนี้ เปิดประเด็นปิดมูลนิธิเพื่อนช้างจากรายงาน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด