หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมหุ่นยนต์แห่งที่ 2 ของญี่ปุ่น

ข่าวและเหตุการณ์
96 views

โรงแรมหุ่นยนต์แห่งที่สองของญี่ปุ่นเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งพนักงานในโรงแรมเกือบทั้งหมดเป็นหุ่นยนต์และเครื่องจักร

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด