หมวด

นิสิตเก่าจุฬาฯ ผุดไอเดียสร้างเครื่องรับซื้อขยะ

ข่าวและเหตุการณ์
91 views

นิสิตเก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผุดไอเดียสร้างตู้รับซื้อขยะอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนความคิดเรื่องการคัดแยกขยะให้เป็นเรื่องสนุกและทำได้ง่าย

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด