หมวด

เทศกาลสาดสีในปากีสถาน

ข่าวและเหตุการณ์
188 views

ผู้นับถือศาสนาฮินดูในนครการาจีของปากีสถาน ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล "โฮลี" ด้วยการสาดผงสีใส่กันและกันอย่างสนุกสนาน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด