หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ดีเดย์ 1มิ.ย.ดื่มแอลกอฮอล์เกิน 50มก.ประกันไม่จ่าย

ข่าวและเหตุการณ์
5.6K views

ตั้งแต่1 มิถุนายน นี้ ผู้ขับขี่รถที่มีประกันภัยแบบสมัครใจ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น และขับรถประสบอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด