หมวด

ภัยแล้งขยายวงกว้าง

ข่าวและเหตุการณ์
91 views

สถานการณ์ ภัยแล้งยังขยายวงกว้าง ชาวนาในบางพื้นที่ต้องปล่อยนาข้าวให้ยืนต้นตาย ขณะที่ชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก ต้องร่วมมือกัน สร้างฝายยกระดับแม่น้ำวังทอง เพื่อเดินเครื่องผลิตน้ำประปา

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด