หมวด

เลือกตั้งประธานาธิบดีติมอร์ตะวันออก

ข่าวและเหตุการณ์
65 views

ชาวติมอร์-เลสเต เดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 4 นับตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียเมื่อปี 2545 และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่สหประชาชาติถอนกำลังทหารรักษาสันติภาพออกไปเมื่อปี 2555

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด