หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ส.อ.ท.ชี้ผู้ประกอบการไทย 30% พร้อมเข้ายุค 4.0

ข่าวและเหตุการณ์
47 views

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอมรับมีผู้ประกอบการเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่มีความพร้อมพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด