หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

วสท.ยืนยันอาคาร กปภ.ยังแข็งแรง

ข่าวและเหตุการณ์
132 views

ดอกเตอร์ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าสำรวจอาคาร 2 ชั้น 4 ภายในการประปาส่วนภูมิภาคที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อตรวจดูโครงสร้างอาคาร พบว่าเป็นลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงมีความแข็งแรง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด