หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

บราซิลลงพื้นที่ตรวจโรงงานแก้ปัญหาเนื้อเน่า

ข่าวและเหตุการณ์
59 views

ทางการบราซิลออกสำรวจโรงงานสัตว์ปีก เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้หลายประเทศระงับนำเข้าเนื้อและสัตว์ปีกแช่แข็งจากบราซิล

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด