หมวด

หมอกควันสร้างมลพิษกระทบท่องเที่ยวเชียงใหม่

ข่าวและเหตุการณ์
164 views

วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาทึบติดต่อกัน มีค่าพีเอ็ม 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐานเป็นวันที่ 2

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด