หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

จีนยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าเนื้อจากบราซิล

ข่าวและเหตุการณ์
430 views

บรรดาผู้นำบราซิลแสดงความคลายกังวลและตื่นเต้นกับการเริ่มส่งออกเนื้ออีกครั้ง หลังจากที่จีน ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบราซิล ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าเนื้อจากบราซิล

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด