หมวด

ร่วมด้วยช่วยกันเตือนระมัดระวังอุบัติเหตุ

ข่าวและเหตุการณ์
119 views

อุบัติเหตุหลีกเลี่ยงได้ถ้าไม่ประมาท หากประสบอุบัติเหตุหรือพบอุบัติเหตุ นอกจากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถพยายาลฉุกเฉินแล้ว ยังสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1677 อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อร่วมด้วยช่วยกันจะช่วยประสานเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยทันที #ร่วมด้วยช่วยกัน1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด