หมวด

เตือนผู้ใช้รถ! นำกุญแจลงจากรถป้องกันรถล็อก .mp4

ข่าวและเหตุการณ์
127 views

ทุกวัน ร่วมด้วยช่วยกันจะได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือเปิดประตูรถเนื่องจากรถล็อกอัตโนมัติกุญแจอยู่ด้านใน คลิปนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชน ลงจากรถทุกครั้งให้นำกุญแจรถติดตัวลงมาด้วย ป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือหากประสบเหตุขึ้นแล้วสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677 ได้

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด