หมวด

ชายคลุ้มคลั่งตะโกนด่านักท่องเที่ยว หลังมีกลุ่มผู้หญิงฝ่าฝืนข้อห้ามเข้าไปในอุโบสถ ทั้งๆ ที่มีป้ายแจ้งชัดเจน 

ข่าวและเหตุการณ์
2.3K views

ชายคลุ้มคลั่งตะโกนด่านักท่องเที่ยว หลังมีกลุ่มผู้หญิงฝ่าฝืนข้อห้ามเข้าไปในอุโบสถ ทั้งๆ ที่มีป้ายแจ้งชัดเจน 

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด