หมวด

ไฟ + พลุ เฉลิมฉลอง New Year's 2018 ตึก ไทเป101 อาคารสูงเสียดฟ้า ที่ไต้หวัน

ข่าวและเหตุการณ์
628 views

ไฟ + พลุ เฉลิมฉลอง New Year's 2018 ตึก ไทเป101 อาคารสูงเสียดฟ้า ที่ไต้หวัน Credit https://www.youtube.com/watch?v=lQ6KtNLR9dU

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด