หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำชุมชนทรัพย์สินเก่าร้องผ่านร่วมด้วยช่วยกัน มีความเดือดร้อนรอหน่วยงานช่วยเหลือ

ข่าวและเหตุการณ์
342 views

ร้องผ่านร่วมด้วยช่วยกัน ผู้นำชุมชนทรัพย์สินเก่ายันมีความเดือดร้อนรอหน่วยงานช่วยเหลือ "ขยะ สภาพแวดล้อม อาชญากรรม ไม่มีเสียงตามสาย ขาดแคลนถังดับเพลิง" ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยประสาน ติดตาม นำไปสู่การแก้ไขโดยเร็ว #ร่วมด้วยช่วยกัน #โทร1677

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด