หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

2 เมษายน 2498 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวและเหตุการณ์
35 views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระอิสริยยศ : สยามบรมราชกุมารี ฐานันดรศักดิ์ : เจ้าฟ้าชั้นเอก ราชวงศ์ : ราชวงศ์จักรี ข้อมูลส่วนพระองค์ พระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระราชวังดุสิต, กรุงเทพมหานคร, ไทย พระราชบิดา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชมารดา : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ธรรมเนียมพระยศของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแทนตน : ข้าพระพุทธเจ้า การขานรับ: พ่ะย่ะค่ะ/เพคะ ลำดับโปเจียม : 4

Credit https://www.youtube.com/watch?v=38tEUe96cDE

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด