หมวด

ร้องผ่านร่วมด้วยช่วยกัน ปัญหาสายสื่อสารท้ายชุมชนสันประเสริฐ วังทองหลาง

ข่าวและเหตุการณ์
445 views

จากข้อมูลที่ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันได้รับแจ้ง ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ถอนเสาไฟฟ้าออก แต่กลับปล่อยสายสื่อสารเอาไว้ไม่มีการจัดระเบียบ ทางชุมชนเคยแจ้งหน่วยงานหลายครั้งแต่ไม่คืบหน้า ซึ่งบางสายไม่ใช้แล้วเสี่ยงขาดตกลงมาเป็นอันตรายต่อประชาชนและเด็กเล็กที่ผ่านไปมา ร่วมด้วยช่วยกันจึงประสาน การไฟฟ้านครหลวง และสายด่วนทีโอที ได้รับเรื่องและจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด