หมวด

ทางเดินมืดมิดไม่มีแสงสว่าง ชาวชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ใช้ชีวิตบนความเสี่ยง!

ข่าวและเหตุการณ์
459 views

ทางเดินเลียบคลองนี้คือเส้นทางสัญจรหลักของชาวชุมชน เชื่อมต่อพื้นที่ชุมชนตั้งแต่ซ.รามคำแหง 157/4 – ถึงซ.รามคำแหง 171 ซึ่งนอกจากปัญหาทางเดินปูนทรุดพังเป็นช่วงๆ ชาวบ้านยังต้องเดือดร้อนจากเส้นทางที่มืดมิด เพราะหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดมานาน กลายเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดสองต่อ! ร่วมด้วยช่วยกันได้ประสานการไฟฟ้าเขตลาดกระบังและหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ ซึ่งแจ้งว่ากำลังดำเนินการตามขั้นตอน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต้องฝากหน่วยงานรับผิดชอบเร่งตรวจสอบซ่อมแซมให้โดยด่วน ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด