หมวด

ช่วยหนูด้วย! ชุมชนวังใหญ่พัฒนาวอนหน่วยงานขอทางเดินให้เด็กนักเรียน

ข่าวและเหตุการณ์
275 views

ทางเดินนี้เป็นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างชุมชนวังใหญ่พัฒนากับพื้นที่หมู่บ้านเอกชนซึ่งทะลุไปยังโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ ได้ ระยะทางประมาณ 80 เมตร สภาพปัจจุบันชำรุดอย่างหนัก บันไดไม้ขึ้น-ลง ก็สร้างไว้ตามมีตามเกิด แต่นักเรียนทั้งในชุมชนและชุมชนข้างเคียงจำนวนมากกลับยอมเสี่ยงอันตราย ไม่เช่นนั้นต้องอ้อมไกลหลายกิโลเมตร! เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของเด็กนักเรียน ต้องฝากหน่วยงานประสานกับทุกภาคส่วนในการหาทางออกร่วมกัน...ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร 1677

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด